Regulamin konkursu "Cud uważności na Dzień Matki"

Regulamin Konkursu "Cud Rodzicielstwa na Dzień Matki"

 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Organizatorem konkursu "Cud Rodzicielstwa na Dzień Matki" (zwanego dalej „Konkursem”) jest HappyGroup Magda Czerniak
  z siedzibą w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 22e/2, NIP: 779-241-54-00.

  1.2. Konkurs odbywa się na profilu Instagram HappyKid.pl (zwanym dalej „Profil”). 1.3. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani w żaden sposób związany z serwisem Instagram.

 2. Warunki uczestnictwa:

  2.1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która posiada publiczne konto na Instagramie, jest pełnoletnia i zamieszkuje na terytorium Polski.

  2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani ich rodziny.

  2.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: a) Obserwowanie Profilu. b) Polubienie posta konkursowego. c) Udostępnienie zdjęcia lub wideo pokazującego, co dla Uczestnika znaczy bycie mamą, z oznaczeniem Profilu oraz użyciem hashtagów #CudRodzicielstwa i #DzieńMatkiZHappyKid d) Napisanie w komentarzu pod postem konkursowym „Gotowe!” oraz oznaczenie dwóch innych mam.

 3. Czas trwania Konkursu:

  3.1. Konkurs rozpoczyna się dnia 20.05.2024 i trwa do dnia 26.05.2024.

  3.2. Zgłoszenia przesłane po upływie terminu nie będą brane pod uwagę.

 4. Nagroda:

  4.1. Nagrodą w Konkursie jest książka "Cud rodzicielstwa" oraz Lniana chusta kółkowa Desert Rose do noszenia dzieci w kolorze antycznego różu marki BabaWrap

  1. 4.2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne nagrody.

 5. Zasady wyłaniania zwycięzcy:

  5.1. Komisja konkursowa, składająca się z zespołu HappyKid.pl, wybierze zwycięzcę na podstawie kreatywności i wzruszającego charakteru zgłoszenia.

  5.2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Profilu w dniu 27.05.2024.

  5.3. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Instagramie.

 6. Odbiór nagrody:

  6.1. Zwycięzca jest zobowiązany do kontaktu z Organizatorem w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników, w celu ustalenia sposobu odbioru nagrody.

  6.2. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy w wyznaczonym czasie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego Zwycięzcy.

 7. Postanowienia końcowe:

  7.1. Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Konkursu i wydania nagrody.

  7.2. Uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do zgłoszonego zdjęcia lub wideo oraz że zgłoszenie nie narusza praw osób trzecich.

  7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeśli będzie to konieczne ze względu na niezależne od niego okoliczności.

  7.4. Wszelkie spory związane z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Dziękujemy za udział w Konkursie i życzymy powodzenia!

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl